Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě firmy www.medova.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Pokud dochází k technickým specifikacím, samy voláme.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Pokud již máme zboží vyrobeno a vy po našem tel. avízu objednávku rušíte, bude Vám učtována sankce 1 tis. Kč. 5) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-60 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

V sezónu všechny úly dodáváme a o dodávkách informujeme na  stránce o nás, kde je aktuální doba dodání.

Při platbách na náš účet je dodání do 3 -60 dnů od příchozí platby, dle sézóny, se samozřejmě doba mění.

Vratky provádíme do 14 dní od žádosti na navrácení platby.
6) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a pokud je zboží nepoužito. 

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním


 

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě dalších reklamací , Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy
 
1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo podle § 1829 odst. 1 NOZ občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez udání důvodu (v případě písemného odstoupení od smlouvy je určující datum odeslání oznámení prodávajícímu).
2. Pokud kupující ve výše uvedené lhůtě od smlouvy odstoupí, doručí zakoupené zboží osobně na prodejnu prodávajícího nebo zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců, a to nejpozději do 14-ti dnů od oznámení odstoupení prodávajícímu (§ 1831 odst. 1 NOZ). Prodávající není povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
3. Uplatnil-li spotřebitel právo na odstoupení, vrátí prodávající zákazníkovi do 30 dnů kupní cenu formou bankovního převodu. Pokud bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, který je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 4. Neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

 

7. ODDĚLKY

 

Na oddělky se žádná reklamace nevztahuje, po prohlédnutí odebíráte

osobně, jen mimořádně zasíláme.

Převzetím souhlasíte se stavem, zakladením i množstvím.

Nebereme záruky ani za případný úhyn nebo jiné chovatelské chyby.