Úl pro chov čmeláků

Chov čmeláků

Cena:800.00CZ

Úl je vyroben z palubek síly 19 mm, včetně dna. Vnitřní prostor je rozdělen na dvě části, oddělené sololitovou přepážkou. Tím je určen prostor pro krmení, a pro hnízdění.

Úl je opatřen vletovým otvorem průměru 25 mm, pro venkovní prostředí opatříme dosedací plochou před vletovou část.

Úl je kompletní.