Medomet 4 rámkový, nerez, 230V, 46x29, DR

MEDOMETY

Cena:24250.00CZ
Výrobce Německo a buben v Itálii. PODROBNÉ FOTKY TOHOTO MEDOMETU SE NACHÁZEJÍ VE FOTOGALERII.
Medomet tangenciální, 4 rámkový, max. velikost rámku 46 x 29 cm. dÍKY TZV. KULANTIKOVÉMU KOŠI - TEDY KOŠI VYRÁBĚNÉMU Z svařováním kulatinky je ideální pro rámky s mezerníky, které si téměř vždy najdou cestu mezi kulantikami a tím plást sedí tzv. těsně u koše. Plynulá regulace rychlosti je samozřejmostí včetně obou směrů otáčení. V koši jsou ergonomické packy, které zabraňují padání rámků doprostřed medometu a tak velmi usnadní práci, otáčení plástů apod.. Výúsť je zcela těsně u dna medometu. Průměr bubnu je pouze nějakých 53 cm, medomet je velmi milý .. jak říkal jeden zákazník. Pohon elektrický na 230 V, 110 W. Nejprodávanější medomet pro malé včelaře.

Návod k použití


Medomet s elektrickým pohonem
Milý příteli včelaři!

Nyní jste majitelem medometu.
Určitě z něj budete mít radost jako tisíce z Vašich přátel a při vytáčení zjistíte, jak velkým ulehčením tento medomet je. Než jej však poprvé použijete, měl byste si přesně přečíst následující popis a návod k použití.Návod k použití

Bezpečnostní předpisy

U Vašeho medometu se jedná ve smyslu předpisů prevence úrazů o centrifugu. Prosím dbejte následujících bezpečnostních předpisů:
l. Medomety smějí být používány jen dle předpisů, neboť jinak odpadá veškeré ručení za z toho vyplývající škody.
2. Medomet nenechávat nikdy bez dozoru.
3. Medomet pokud možno naložit (zatížit) vždy rovnoměrně, abychom zabránili klikatým či putujícím se pohybům. V případě nutnosti pevně přišroubovat k podlaze.
4. Děti držet v bezpečné vzdálenosti od běžícího medometu.
5. Před uvedením do provozu dobře uzavřít víko a dbát na jeho dobré usazení.
6. Víko otevřít teprve po klidovém stavu plástového koše.
7. Motor používat a uchovávat jen v suchých prostorech.
8. Motor neostřikovat.
9. Po výměně plástve nebo delších pracovních přestávkách spínač motoru na svorkové skříni bezpodmínečně nastavit na nulu.
10. Při čištění odstředivky vždy vytáhnout zástrčku ze sítě.
11. Během odstřeďování musí zůstat medový kohout stále otevřený.
12. Hodnoty hlukových emisí pro všechny typy menší než 70 dB (A).

Popis:

Tento medomet se skládá ze 3 částí:1 nerezové tělo medometu
2 z elektromotoru
3 přimontovaného uhlového soukolí (převodovky).
a)Motor
Je to motor na střídavý proud a může být proto připojen na každé zásuvkové vedení 230V. Spínač je namontován přímo na svorkovou skříň.
Poloha spínače I = AN (zapnuto), poloha spínače 0 = AUS (vypnuto)
Motor má páku, kterou je libovolně nastavitelný počet otáček a směr točení a to i za chodu. Pohybuje-li se totiž páka s černým knoflíkem ze středu doleva nebo doprava, tak se točí koš rovněž doleva nebo doprava a sice tím rychleji, čím dále je madlo (držák) posunováno na stranu. Motor je tedy regulovatelný bez stupňů.
b)Uhlová převodovka
Má převod (redukci) 10: 1, to znamená, že lze dosáhnout maximálně 280 otáček za minutu. Uvnitř na motorové hřídeli umístěný ocelový šnek, zasahuje do šnekového kola z bronzu. Obě kola jsou dobře zásobena speciálním mazivem (tukem). Hřídele běhají kromě toho ve dvou bronzových kluzných ložiskách. Aby nemohla nevyváženost naplněného plástového koše nijak škodlivě na tato ložiska působit, je veden synchronizátor (unašeč) kvůli bezpečnosti ještě ve dvojnásobně krytém valivém ložisku. Spojení od motoru k převodovce je u medometu (centrifugy) řešeno skutečně optimálně.

Návod k použití


1)Motorová hřídel se skládá z tvrdé zušlechtěné oceli.
2)2) Šnekové kolo a šnek nejsou na obou hřídelích upevněny jednoduše upínacími kolíky, nýbrž obě kola jsou absolutně pevně zajištěna klínovými drážkami.

Údržba
Údržbu s olejem a tukem (mazivem) nepotřebuje ani motor ani převodovka a také ani přídavné kuličkové ložisko. Mazací látky tedy nepřijdou ani těla medometu a tím také ani do medu. Po asi 1000 provozních hodinách by se měly vyměnit pouze uhlíkové kartáčky motoru. Samozřejmě jsou motor a převodovka teplé. Jak ale dokázala přesná měření při pokusech trvajícího přetížení, nevystoupá teplota nad 48 stupňů C. To je zahřátí, které je dokonale normální, přesto je vždy tak velké, že se dovnitř nemá sahat holýma rukama.

Brždění
Mechanická brzda není k dispozici, není ani také nutná. Brždění je možné jak je následovně popsáno.
1)Páku posuňte na střed a několik sekund než moment točivosti citelně povolí, v této pozici setrvat.
2)Nyní posunout páku asi až k prvnímu značení do protisměru. Motor tím získá protiproud a plástvový koš rychle zastaví. V okamžiku klidového stavu vypnout nebo posunout páku na střed. Jak bylo zjištěno mnoha pokusy ve zkušební laboratoři, neškodí to ani motoru ani převodovce

Mimo to (kromě toho).
Počet otáček repulzního motoru je, jak říká technik závislý na zatížení, tzn. jednoduše vyjádřeno: těžká zátěž = pomalý běh, lehká zátěž = rychlejší běh při stejné poloze páky. Největší síla je potřebná při přechodu z klidového stavu na točivý pohyb tj. při zapínání. Při tomto je nejlepší vést páku o okamžik déle až k vnějšímu nárazníku, aby motor ihned nabral plný výkon, aniž by běžel rychle. Teprve potom se nastaví požadovaný počet otáček. Většinou stačí nastavení páky na druhé značení, nebo ještě níž. Silové rezervy jsou v každém případě dostatečně k dispozici.
Prosím dbejte, aby motor při klidovém stavu nezůstával delší dobu pod proudem. To se děje, když je páka v zapnutém stavu ve středu. Při výměně plástve následuje vždy odpojení (vypnutí). Motor sice neshoří, ale v motoru se nacházejí uhlíkové kartáčky, které se v tomto případě zamažou a zanesou. Kartáčky, které na statoru zanechávají tmavý mazací film, zmenšují výkon a rychleji se opotřebují.